Onko ”narsisti” vain muotisana?

Miksi ”narsisti” sanaa käytetään nykyään niin paljon? Onko se vain muotisana mitä ihmiset nyt innoissaan viljelevät? Pätevä selitys narsisti-sanan yleistyneelle käytölle voi löytyä esimerkiksi siitä, että narsistista itsetunnon säätelyn ongelmaa liittyy kaikkiin olemassa oleviin persoonallisuushäiriöihin!

Niihin n.10 eriin persoonallisuushäiriötyyppiin mitä arvioidaan olevan yhteensä n.10-15%:lla västöstämme. Eli narsistityyppistä käyttäytymistä todellakin ilmenee useilla, persoonallisuushäiriöistä kärsivillä henkilöillä. Narsistityyppinen käyttäytyminen tarkoittaa mm.: hyvin itsekästä, röyhkeää, ylimielistä, toisia huomioimatonta, arvostelevaa ja hyväksikäyttävää toimintaa. Eroa henkilöön, jolle narsistisesta persoonallisuushäiriöstä on annettu diagnoosi on käyttäytymisen eri piirteiden voimakkuus. (Huomio, että diagnoosia on harvalla, koska tällaiset henkilöt eivät yleensä hakeudu hoidon piiriin.) Esimerkiksi röyhkeää ja toista hyväksikäyttävää käyttäytymistä voi ilmetä kaikilla ihmisillä joskus, mutta narsisti tekee sitä jatkuvasti, hyvinkin voimakkaalla ja luontevalla tavalla. Narsistityyppinen henkilö voi käyttäytyä narsistin omaisin tavoin, mutta ei välttämättä niin voimakkaasti tai toistuvasti. Narsistisia piirteitä voi siis ilmetä monin eri vahvuuksin, monella tapaa.

Näin ollen, kun narsistisen persoonallisuushäiriöön kuuluvia ongelmia/käyttäytymisen piirteitä liittyy olennaisesti myös kaikkiin muihin persoonallisuushäiriöihin, voidaan todeta, että suomessa on siis n.550000, hyvin mahdollisesti paljon enemmänkin narsistityyppisiä henkilöitä. Erikseen ei varmaankaan tarvitse mainita sitä, kuinka paljon se voi ongelmia aiheuttaa, varsinkin heitä lähellä eläviin ihmisiin. Sanotaan nyt kuitenkin; paljon, todella paljon.

Monet narsismista kertovat artikkelit, sosiaalisessa mediassa käydyt keskustelut sekä kahvipöytäkeskustelut yms. huokuvat negatiivisuutta termiä kohtaan. Sanotaan, että narsisti- sanaa käytetään liian heppoisin perustein ja nykyään jokaisen ex-kumppani tai hankala esimies tuntuu olevan narsisti.

Useat asiakkaani ja ne henkilöt, jotka todellisuudessa ovat kokeneet narsismista aiheutuneita, jopa traumatisoivia seurauksia ja kärsimyksiä ovat kokeneet vähättelyn hyvin loukkaavana ja raskaana tekijänä.

Olen huomannut, että kun sanon sanan NARSISTI-ääneen, se aiheuttaa ihmisissä epäilyjä. Minun on täytynyt monet kerrat selittää juurta jaksain mistä oikein on kyse, jotta en itse tule leimatuksi hulluksi, joka viljelee tätä ns.”muotisanaa” ja minähän selitän. Jaksan kyllä selittää, koska en tunne häpeää eikä minua haittaa epäilevät katseet ja puheet, tiedän itse kyllä varmasti sen mistä on kyse.” -38v. naisasiakkaani

”Narsismin tunnistaminen on helpompaa ihmisille, jotka ovat olleet tekemisissä narsistin kanssa. Narsisti ei välttämättä itse tunnista narsismiaan eikä halua hakeutua hoitoon. ” (”Narsismi-rikotusta eheäksi”, Psykoterapiakeskus Vastaamo-nettisivusto, <https://vastaamo.fi/psykoterapia/narsismi—rikotusta-eheaksi>, 3.11.2015)

Psykiatriset sairaudet ovat haastavia tunnistaa, persoonallisuushäiriöiden tunnistaminen tuottaa hankaluuksia myös ammattilaisille. Näistä häiriöistä, mielen häiriöistä on kuitenkin puhuttu viime vuosina paljon ääneen, hyvä niin! Ihmiset ovat alkaneet ymmärtämään niiden olemassaoloa. Ymmärretään, etteivät mielenterveyshäiriöt tarkoita olemista suljettujen ovien takana, tuijottaen tyhjyyteen valkoinen pakkopaita päällä raapien kynsillä seiniä, vaan on olemassa montaa erilaista mielenterveyteen liittyvää sairautta, diagnoosia ja häiriötä.

Persoonallisuushäiriöitä ja narsistityyppistä käyttäytymistä voi ilmetä tavallisilla kansalaisilla, alimmista sosiaaliluokista johtotason henkilöihin. On sanottukin, että narsistityyppinen käyttäytyminen on jollain tapaa jopa haluttua ja tavoiteltua kilpailunhaluisessa nyky-yhteiskunnassamme. Narsistityyppisten henkilöiden jalkoihin jäävät helposti poljettavaksi kiltit, läheisriippuvaiset, hyvin ystävälliset ja empaattiset ihmiset.

Miksei siis puhuttaisi reilusti ääneen, ilman häpeää, käyttäen tätä ns.”muotisanaa”, koska sen olemassaolo ja sen aiheuttamat haitat ovat ilmeisiä ja hyvin yleisiä monen ihmisen elämässä? Puhumisen myötä voidaan saada aikaiseksi myös keskustelua siitä miten tällaisten henkilöiden kanssa olisi viisasta toimia, jotta he eivät saisi lupaa polkea röyhkeästi jalkojensa alle kiltimpiään. Minä ainakin puhun ja tulen puhumaan, eikä se hävetä minua.

Kirjoittanut: Jenni Kiviniemi, 3.11.2015

Lähteet:

”Elätkö narsistin otteessa?”, Yle-nettisivusto, <www.yle/elatkonarsistinotteessa/>, 3.11.2015

Marttunen M, Eronen M, Henriksson M: Persoonallisuushäiriöt. Kirjassa: Lönnqvist J, Henriksson M, Marttunen M, Partonen T (toim.); Psykiatria, 11. painos, Kustannus Oy Duodecim, 2014.

”Narsismi-rikotusta eheäksi”, Psykoterapiakeskus Vastaamo-nettisivusto, <