Narsismi.info:n tehtävä ja tavoite

Narsismi.info:n tarkoitus on antaa mahdollisimman selkeää, sekä helposti ymmärrettävää tietoa siitä, mitä  narsismi sekä persoonallisuushäiriöt ovat ja minkälaisia vaikutuksia niillä on myös persoonallisuushäiriöistä kärsivien ihmisten lähellä eläviin henkilöihin.

Erityisen tärkeä tehtävä näillä sivuilla on tarjota tukea sekä apua niille henkilöille, joilla on raskaita tai traumaattisia kokemuksia elämisestä lähi-ihmissuhteessa narsistin tai persoonallisuushäiriöistä kärsivän ihmisen kanssa.

Tärkeintä on etsiä oikeanlaista apua itselleen, ei keskittyä muiden diagnosoimiseen tai syyllistämiseen.

Sivujen tavoitteena on auttaa alkuun selviytymisprosessissa, jossa yksi tärkeimmistä seikoista on toivon luominen.

Uusi mielekäs tulevaisuus voi olla monella vain kaukainen haave, josta ei vielä ehkä ole edes uskaltanut kunnolla unelmoida. Hyvä ja onnellinen tulevaisuus on onneksi kuitenkin hyvin mahdollista saavuttaa, siitä on todisteena useita saman ongelman kokeneita ja siitä selvinneitä ihmisiä.

Mihin narsismi.info:n sisältö pohjautuu?

Sivuilla käsitellään narsismia ja muita persoonallisuushäiriöitä sekä niiden vaikutuksia lähi-ihmissuhteisiin. Käsittelen aiheita kirjallisuuden, tutkimusten sekä empiirisen tutkimuksen pohjalta.

Empiirinen tutkimus narsismin vaikutuksista lähi-ihmissuhteisiin perustuu havainnointiini, jota olen tehnyt kohta 20 vuoden ajan niin omassa elämässäni kuin työssäni psykiatrisena sairaanhoitajana, psykoterapeuttiopiskelijana sekä nyt ratkaisukeskeisenä terapeuttina.

Sivujen sisältö perustuu myös niihin kysymyksiin ja haasteisiin, mitä narsismia ja persoonallisuushäiriöitä omassa elämässään sekä lähi-ihmissuhteissaan kokeneet ihmiset yleensä käyvät läpi.

Yhteiskunnallinen merkitys

Tiedon ja ymmärryksen myötä voivat persoonallisuushäiriöiden aiheuttamat monitahoiset ongelmat vähentyä yhteiskunnassamme. Tunnistaessamme enemmän pysyviä ja haitallisia käyttäytymismalleja ja tietäessämme miten niihin tulee suhtautua, voimme keskittyä enemmän hyvän tulevaisuuden rakentamiseen ja tavoittelemiseen.

Terveydenhuoltoalan ammattilaisille on personallisuushäiriöistä kärsivien  henkilöiden kuulemisen lisäksi myös heitä lähellä elävillä ihmisillä paljon annettavaa, molempien elämäntilanteen parantamiseksi ja auttamiseksi.

Matalan kynnyksen apua ja tukea

Terapeuttinen keskusteluapu, Jenni Kinnunen– nettisivuilta löydät ratkaisukeskeisiä terapiapalvelujani, jotka ovat kohdistettu erityisesti ongelmallisissa lähi-ihmissuhteissa ja/tai narsistin kanssa lähi-ihmissuhteessa olleille sekä oleville henkilöille.

Palveluihin ei tarvita lääkärin lähetettä. Kela-korvaus tulossa v.2017 aikana.

Voit lukea lisää terapiapalveluista ja varata ajan suoraan kalenteristani!