Mistä narsistin tunnistaa ?

miten tunnistaa narsismi

Narsismi on vaikea ja hyvin moniulotteinen ilmiö, jonka tunnistamisen tiedetään olevan erittäin haastavaa. Ensitapaamisessa tai tutustumisen alkuvaiheessa voi olla täysin mahdotonta kyetä tunnistaa, onko kyseessä narsisti vai ei.

Jos narsistiset piirteet ovat osa ihmisen persoonaa, alkavat ne ajan kuluessa kuitenkin tulla hiljalleen esiin. Joskus narsistiset piirteet, esimerkiksi muiden alistaminen ja tahallinen loukkaaminen voivat näkyä hyvin nopeasti ja räikeästi jo tutustumisvaiheen alussa.

Ollessamme tietoisia yleisimmistä narsistiseen käyttäytymiseen kuuluvista piirteistä osaamme huomioida paremmin varomerkit ja näin välttyä mahdolliselta tuhoavalta ihmissuhteelta.

Kolme eri tyyppistä narsistia

Tutkimusten mukaan narsistit voidaan jakaa kolmeen eri alatyyppiin: piittaamaton, haavoittuva ja huomionhakuinen.

Kaikista tyypillisin ja tunnetuin alatyyppi on piittaamaton narsisti. (Väestöliitto.fi)


Suosittelemme asianajajan apua mm. vaativien lasten huoltajuutta, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevien asioiden hoitamiseen, sekä väkivalta ja seksuaalirikoksiin.

Katso lisätietoja Asianajotoimisto Hippi & Kallaskarin palveluista täältä!


Piittaamaton narsisti

Hän osasi valita juuri oikeat sanat. Tiesi mitä minulle tuli sanoa ja miten. Kohteliaisuus ja charmi olivat täydellisen pehmeässä ja sulavassa tasapainossaan. Tunsin olevani turvassa. Tunsin olevani kotona hänen lähellään. Jälkikäteen ajatellen; miten saatoin olla niin tyhmä, että nappasin syötin niin helposti?

Piittaamaton narsisti on mahtaileva, huomionhakuinen, ylemmyydentuntoinen ja röyhkeä. Hän osaa olla erittäin hurmaava ja ihmeellisen valloittava, vaikka ohittaakin sulavasti muiden tarpeet ja toiveet.

Impulsiivisuus ja räjähdysherkkyys näkyvät selkeästi erityisesti kaikista läheisimmissä ihmissuhteissa.

Korostuneesti itsekeskeisenä piittaamaton narsisti välittää todellisuudesta vain itsestä ja omista tarpeista. Itsensä ensisijalle asettaminen näkyy niin työyhteisöissä, ystävyyssuhteissa, kuin myös parisuhteessa ja vanhemmuudessa. Toisten ajatuksille ja tunteille ei ole sijaa ja niiden olemassaolo voi olla kuin uhka, joka pitää hiljentää mahdollisimman nopeasti.

Empatia ja kyky asettua toisten ihmisten asemaan loistavat räikeästi poissaolollaan. Valitettavasti läheisimmätkin ihmiset ja perheenjäsenet, saavat usein tuntea julmaa halveksuntaa, nöyryytystä ja ohittamista.

Piittaamattomalla narsistilla on usein ongelmia päihteiden kanssa ja hän voi olla hyvin epäluuloinen kuvitellen muiden punovan jatkuvia juonia hänen selkänsä takana. Todellisuudessa hän kuitenkin todennäköisesti itse pyrkii jatkuvasti manipuloimaan toisia ja valehtelee patologisesti (sairaalloisesti).

Haavoittuva narsisti

Haavoittuva narsisti on äärimmäisen herkkä muiden arvosteluille ja voi loukkaantua täysin olemattomista syistä.

Hän on levoton ja tuntee jatkuvaa kateutta toisille, syyttäen kuitenkin samalla muita kateudesta häntä kohtaan. Niin kuin piittaamatonkin narsisti välittää haavoittuvakin narsisti pohjimmiltaan vain itsestään. Itsekeskeisyys on hyvin korostunutta ja minä tulee aina ennen muita.

Haavoittuvan narsistin omanarvontunne perustuu vertailuun. Hän onkin usein ujo ja pinnallisesti katsottuna vaatimaton. Alttius masennukseen ja ahdistuneisuuteen on koholla.

Narsismin ytimessä oleva peruspiirre huono itsetunto tarvitsee ”lohdukseen” salaisen ajatuksen itsen ylivertaisuudesta. Tätä ajatusta haavoittuva narsisti ei tuo esiin, niin kuin taas piittaamaton narsisti röyhkeästi tekee.

Huomionhakuinen narsisti

Huomionhakuinen narsisti on itsenäinen ja mahtaileva. Hän on seksuaalisesti provokatiivinen (yllyttävä) ja kilpailuhenkinen ja käyttää narsistisia piirteitä menestymiseen.

Ensivaikutelma ei huomionhakuisella narsistilla yleensä ole narsistinen, vaan hän voi vaikuttaa esimerkiksi rohkealta ja päämäärätietoiselta oman tiensä kulkijalta, jonka toiminta saa usein muiden korostunutta huomiota.

Huomionhakuinen narsisti pärjää usein hyvin elämässä ja hänen toimintakykynsä on hyvä. Tämän vuoksi huomionhakuista narsisti-tyyppiä tunnistetaan harvemmin.

Kaikkien näiden kolmen eri narsisti tyypin keskeisimmät luonteenpiirteet ovat mahtailevuus ja ylenpalttiset suuruuskuvitelmat itsestä, liiallinen huomionhakuisuus, sekä empatian puute. (Ronningstam & Weinberg, 2013.)

narsismi, pariskunta, terve parisuhde

Huumaavan täydellinen naamio

Ensitapaamisessa narsisti on yleensä hyvin hurmaava, charmikas, kohtelias sekä ystävällinen. Täydellisen sulavalta vaikuttava käytös on usein kuitenkin vain peittämässä naamion takana olevaa, jopa täysin mahdottomaksi koettua persoonaa.

Ehkäpä vanhan sanonnan ”liian hyvää ollakseen totta” voisi sanoa narsistin kohtaamisessa olevan hyvin paikkaansa pitävä ja osuva lausahdus. Jos tuo sanonta soi mielessäsi, pysähdy hetkeksi ja pohdi: Mistä tämä ajatus kenties tuli ja miksi? Keskustele asiasta jonkun luotettavan ystävän kanssa, jotta saat vaihtaa ajatuksia ja näkökulmia.

Joskus taas ensitapaaminen voi vaikuttaa kaikin puolin normaalilta, ilman illuusiota täydellisyydestä, tällöinkin narsismia voi olla mahdotonta tunnistaa uuden ihmissuhteen alkuvaiheessa.

Narsistisen persoonallisuushäiriön aiheuttama kokemus ylivertaisuudesta, mahtipontisuudesta, sekä suuruudesta menevät usein niin äärimmäisiksi, että narsisti voi kokea olevansa jopa kaikkien lakien yläpuolella. Omat teot tuntuvat narsistille täysin oikeutetuilta, olivatpa ne melkein mitä tahansa. Tämän vuoksi toisen syyllistäminen omista teoista on hyvin yleinen toimintatapa narsistisesta persoonallisuushäriöstä kärsiville.

Uskottavan oloinen valehtelu ja maipulointi saavat usein toisen ihmisen kyseenalaistamaan toimintaansa, vaikka siihen ei olisikaan mitään todellista syytä.

Narsistin toiset kasvot

Narsistin toiset kasvot ja luonteenpiirteet paljastuvat yleensä vasta sen jälkeen, kun narsisti on saanut vahvistettua tai varmistettua paikkansa esimerkiksi lähisuhteessa tai työpaikalla.

Alun huumaavan hurmaava käytös ja muita aidosti kunnioittavalta vaikuttanut kohtelu kääntyvät päälaelleen. Tasavertaiselta ja oikeudenmukaiselta vaikuttaneen kohtelun tilalle saapuvat muun muassa pilkkaaminen, vähättely, kontrollointi ja pahimmassa tapauksessa yksityiskohtaiset suunnitelmat toisen tuhoamiseksi.

Manipulointi, asioiden vääristely ja selittely ovat kuin taitava peli, jonka avulla narsisti pyrkii muokkaamaan toisten ajatusmaailmaa omaa vastaavaksi ja omia tarpeita palvelevaksi. Absurdeilla, räikeillä ja häpeilemättömillä valheilla on oma osuutensa manipulonnin onnistumiseksi ja oman edun ajamiseksi.

Monissa tapauksissa vasta kuukausien tai vuosien myötä narsistin lähellä ollut henkilö havahtuu vakaviin ja hyvin ongelmallisiin tilanteisiin, jotka ovat kehittyneet pikku hiljaa, kuin huomaamatta.

Todellisuuden näkeminen ja faktojen myöntäminen voi olla äärimmäisen raskasta, mutta ovat ehto narsistisesta ympäristöstä tai ihmissuhteesta poispääsemiseksi.

Narsistin käyttäytymistä kuvaavat seuraavat piirteet:

  • röyhkeää, ylimielistä, toista alentavaa, äärimmäisen itsekästä ja tunnekylmää käyttäytymistä
  • alentunut empatiakyky, kaikista läheisimpiäkin ihmisiä kohtaan
  • alentunut kyky tai kyvyttömyys ottaa huomioon muiden tunteita
  • egosentrinen (lapsenomainen) ajattelu- ja toimintatapa
  • piirteet ovat jatkuneet vuosia ja toiminnassa on usein nähtävissä sama kaava
  • toistaa virheitä / ei opi virheistä
  • kulttuurissa vallitsevien hyvien arvojen vastainen röyhkeä ja julma toimintatapa
  • väkivaltaista käyttäytymistä läheisiä kohtaan (henkinen, fyysinen, seksuaalinen, taloudellisesti hyväksikyttävä ja/tai uskonnollinen väkivalta)
  • epäävakaata-/, ennalta-arvaamatonta-/, impulsiivista, jopa skitsotyyppistäkin (harhakuvitelmia) käyttäytymistä ja ajattelua
  • toista julmasti hyväksikäyttävä, laskelmoiva ja korostuneesti aina omaa etua ajava tapa toimia ihmissuhteissa ja sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa

Narsismin piirteistä ja niiden vaikutuksista lähisuhteisiin, sekä keinoja kokemuksista selviytymiseen ja toipumiseen lisää Narsismi-info YouTube -kanavalla.

Katso myös verkkokurssini Epäterveistä parisuhteista toipumisen tueksi täältä.

Tietoja kirjoittajasta

Jenni Kiviniemi
psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen terapeutti

Vastaa