Perheissä, joissa tasavertaisuus ja hyvä vuorovaikutus eivät toteudu, voivat pienetkin erimielisyydet kasvaa riidoiksi ja pitelemättömiksi väkivaltatilanteiksi. Yksi perheenjäsenistä voi lopulta ryhtyä kontrolloimaan sanoin ja teoin, kun taas vastaavasti pelon ja surun rinnalla voi toisessa perheenjäsenessä herätä vahva luottamuksen tunne selviytyä tilanteesta.

Turvaton elämä ja tunteikkaat tapahtumat voivat olla hyvin tuttuja, siksi ne voivat olla kaikessa pelottavuudessaan myös ennakoitavia.

Parempi tuttu helvetti kuin tuntematon taivas

Tekijä voi konflikti- tai riitatilanteen rauhoituttua olla katuvainen ja kokea syyllisyyttä. Hän voi jopa oivaltaa toimineensa väärin ja olla aidosti pahoillaan. On kuitenkin myös hyväksyttävä ja ymmärrettävä se, että toisinaan pahoittelut ja puheet ovat pelkkiä peliliikkeitä. Jotain mitä tehdään, jotta ei tarvitsisi olla haastavassa tilanteessa ja haastavien tunteiden kanssa yksin, vaan saada ehkä jopa hyvittelyä ja hyvänä pitoakin.

Joka tapauksessa tunteisiin vetoava herkkyys ja katuvaisuus voivat parhaimmillaan (tai pahimmillaan) luoda väkivallan kokijalle illuusion, että aikaa ja ymmärrystä antamalla parisuhteen tilanne muuttuisi. Ihan kuin kokija ylipäätään edes olisi vastuussa tapahtumista tai voisi omalla toiminnallaan oikeasti vaikuttaa tekijän käyttäytymiseen.

Tämä ei koske pelkästään parisuhteen dynamiikka, vaan on yhtä lailla pätevä lapsi-vanhempisuhteessa kuin tiiviin yhteisönkin sisällä.

Oma, itse tehty valinta

Narsistinen tai aggressiivinen käytös ovat kuin kaksiteräinen miekka. Toisaalta narsismi on vahvapiirteisesti esiintyessään äärimmäistä pahaa, jolla ihminen satuttaa ja alistaa toista. Toisaalta tervettä narsismia on löydyttävä meistä jokaisesta.

Vähäisissä määrin esiintyessä narsistiset piirteet ovat tervettä itsekkyyttä, jotka auttavat meitä rajojen asettamisessa, sekä puolien pitämisessä.

Jokainen itse itsellemme tehty päätös tukee meitä löytämään sen, kuka todellisuudessa olemme. Ennen kaikkea tahto ja halu ottaa oma elämänhallinta takaisin omiin käsiin mahdollistaa tilanteet, joissa voi saada onnistumisen kokemuksia, pystyvyyden tunnetta ja toimijuutta.

Oma voimaantuminen tuottaa itsessään jo sisäisen turvallisuuden tunteen kokemuksen, unohtamatta että onnistumiset rakentavat haavoittunutta minäkäsitystämme.

Oman elämän haltuunotto voi rakentua hiljalleen ihan pienen pienistäkin asioista: shampoomerkin vaihtamisesta tai uuden harrastuksen aloittamisesta. Jostain sellaisesta, joka on ikioma tietoinen päätös sen sijaan, että toimii totutun, muilta saadun oletuksen tai painostuksen, kiristämisen ja pelottelun alla luodun ohjeen mukaan.

Ehkäpä selviytyminen alkaa vasta sitten, kun kulissit romahtavat

Ihmiselle tärkeintä on kokea tulevansa nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään. Ammattilaisia ja ystäviä tarvitaan, jotta opitun hiljaisuuden voi rikkoa ja vapautua vaikenemisen taakasta.

Ehkäpä selviytyminen alkaakin vasta, kun kulissit romahtavat. Siitä voi alkaa tie kohti omaa aitoa itseä.

Mikä ja kuka minä olen? Miksi toimin kuten toimin ja mitä roolia kokemukseni näyttelevät tässä esityksessä? Onko tämä se, mitä minä itse olen valinnut vai sitä, mikä rooli minulle on annettu?

Selviytymisessä on tärkeää luoda puitteet, jotka mahdollistavat herkistymisen itsensä äärelle. Tarvitaan kokemus turvallisuuden tunteesta, jotta haarniskaansa voi raottaa ja käpertyä itseensä, sekä olla haavoittuva. Tarvitaan luotettavia ihmissuhteita, ehkä ammattilaisia, jotka eivät tuomitse, vaan päinvastoin auttavat sinua ymmärtämään kävelemääsi polkua. 

On tärkeää muistaa, että kokemuksista voi selviytyä, mutta harvoin kuitenkaan itsestään. Selviytyminen edellyttää sitoutumista muutokseen ja työskentelyä muutoksen eteen.

Selviytyminen voi olla koettujen tilanteiden läpikäyntiä, mutta myös taitoa olla siirtämättä omia kokemuksiaan uuteen parisuhteeseen tai omalle lapselle.

Väkivallan pirullisuus ei ole sitä, että pääosa tekijöistä on miehiä ja kokijoista naisia. Se ei myöskään ole ajatus, että väkivalta raaistuu ajan myötä. Väkivallan pirullisuus on se fakta, että koettu väkivalta jää alitajuisesti muovaamaan elämisen taitoja ja tapaamme olla olemassa. Koettu väkivalta vaikuttaa siihen mihin uskomme ja mitä uskallamme toivoa. Väkivallan pirullisuus on myös väkivaltaan liittyvä häpeä, jota ylläpidämme itse kukin omalla tavallamme.

Muistathan, että sinun ei tarvitse yrittää selviytyä yksin, vaan apua on saatavilla.

Narsismi.infon asiantuntijapalvelut narsismia ja lähisuhdeväkivaltaa kokeneille löydät täältä: https://narsismi.info/kategoria/asiantuntijat/