Narsismi.infon asiantuntijat

Asiantuntijamme ovat narsismiin perehtyneitä sosiaali- ja terveysalan psykoterapia/terapiakoulutettuja kokeneita ammattilaisia. Tarjoamme keskusteluapua/terapiaa narsismia ja lähisuhdeväkivaltaa kokeneille.

Teemme yhteistyötä Narsismin uhrien tuki ry:n kanssa.


Jenni Kiviniemi

Koulutukset

Ratkaisukeskeinen terapiakoulutus  (postgraduate diploma solution focused therapy). 2016. UWE Bristol England / HPI Helsinki.

Psykiatrinen sairaanhoitaja. 2007. Lapin Ammattikorkeakoulu, Kemi.

Mindfulness ohjaaja -koulutuksessa. 01/2021-12/2021). Integrum Institute for cognitive therapies Finland®). Helsinki.

Licenced practitioner of NLP. 2013. NLP Akatemia, Espoo.

Yhteisöhoidon asiantuntija. 2010. Jyväskylän oppikeskus Oy, Jyväskylä.

Seksuaalineuvoja. 2009. Peräpohjolan opisto, Tornio.

Lisäksi hankkinut koulutusta kriisityöstä.

Narsismi.info

Perustin Narsismi.infon terapiaopintojeni aikana. Apua hakevia narsismiin liittyvien ongelmien, sekä lähisuhdeväkivaltakokemusten vuoksi oli paljon. Monet kertoivat, ettei lähisuhdeväkivaltaa ja erityisesti narsismia tuntevia apua tarjoavia palveluja ollut riittävästi tarjolla. Myös mennyt henkilökohtainen kokemus vaikutti taustalla. Omakohtainen kokemus tuo työhöni aitoa sydämestä lähtevää halua auttaa ja tukea muita samankaltaisia kokemuksia kokeneita.

Tästä kaikesta syntyi v. 2020 myös esikoiskirjani Hyvästit narsistille, tervetuloa oma elämä  (Kirjapaja), joka tarjoaa tietoa narsismista, kokemustarinoita, sekä terapeuttisia keinoja vaikeista kokemuksista selviytymisen avuksi ja tueksi.

Työhistoria ja vapaaehtoistyö

Työskentelin psykiatrisena sairaanhoitajana, vastuuohjaajana ja ohjaajana avopuolen päihde- ja mielenterveyskuntoutustyössä Torniossa ja Espoossa yksityisellä sektorilla vuosien 2007-2017 välisenä aikana. Somaattisessa sairaanhoidossa olen työskennellyt kaksi vuotta.

Olen tehnyt yhteistyötä Narsismin uhrien tuki ry:n kanssa vuodesta 2014. Olemme pitäneet mm. koulutus, luento ja keskustelutilaisuuksia ja olen  ohjannut yhdistyksen vapaaehtoisia vertaistukiryhmien vetäjiä. Kuulun myös Narsismin uhrien tuki ry:n hallitukseen.

Henkilökohtainen kokemus narsismista tuo auttamistyöhöni tieto taitoa, jota ilman en uskoisi ymmärtäväni asiakkaita yhtä syvällisesti.

Palvelut

Terapeuttista keskusteluapua ja ratkaisukeskeistä terapiaa narsismia ja lähisuhdeväkivaltaa lähisuhteissa kokeneille. Luentoja ja koulutuksia narsismista.

Yhteystiedot

jenni@kiviniemi.fi

Lisätietoja: jennikiviniemi.fi

Vastaanotto

Kutomo Business Park, Kutomotie 16, 00380 Helsinki.


Tiina Koistinen

Integratiivinen yksilöpsykoterapeuttikoulutus aikuisille ja nuorille (koulutuksessa 2021 -alkaen)

Lähiesimiestyön ammattitutkinto, 2019

Sosionomi (YAMK), 2017

Ylemmän erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (perheterapeutti), 2014

Sosionomi (AMK), 2003

Ammatilliset lisäkoulutukset

Lasten ja aikuisten ero-ohjaajakoulutukset Kasper ja Vanhemman neuvo. Keho-orientoitunut Pesso Boyden System Psychomotor-pilottiryhmä (2019). MBT eli Mentalisaatioperustainen prosessikoulutus (kesken) ja Jyväskylän yliopistossa Väkivaltatutkimuksen opintokokonaisuus (kesken). Lisäksi hankkinut koulutusta vaativissa ja haasteellisissa asiakastilanteissa toimimisesta.

Kosketus narsismiin

Työssä tapahtuneet kohtaamiset ovat lisänneet ymmärrystä narsistisista piirteistä ja käyttäytymisestä, sekä luoneet tarttumapintaa tarkastella ilmiötä ja sen vaikutuksia eri näkökulmista. Narsismi on enemmän kuin vain epäterve ihmissuhde. Vallankäytön ja kontrolloinnin vastakohtana narsismi tarjoaa myös mahdollisuuden asettaa rajoja ja luoda tervettä itsearvostusta.

Työhistoria

Viimeiset neljä vuotta terapeuttinen työ lähisuhdeväkivallan kokijoiden ja tekijöiden parissa, niin aikuis- kuin lapsityössäkin. Työmuotoina yksilö-, pari-, perhe- ja ryhmätyöskentely. Tätä ennen kokemusta työskentelystä tunne- ja käytöshäiriöisille lapsille, nuorille sekä heidän perheille suunnatussa intensiivihoidossa, vaativassa perhetyössä sekä autisminkirjon piirteitä omaaville kohdennetun ryhmäasumisen eri palveluissa.

Palvelut

Tiina tarjoaa psykoterapiaa sekä kriisiluontoista keskusteluapua kuormittavista elämäntilanteista selviämiseksi. Erityisosaaminen Tiinan palveluissa liittyy lähisuhdeväkivaltaan, siitä selviämiseen sekä väkivaltaisen käyttäytymisen muuttamiseen.

Yhteystiedot

tiina@weekala.fi

weekala.fi

Vastaanotto

Keravan keskustassa ja Helsingissä, Kutomo Business Park, Kutomotie 16, 00380 Helsinki.


Hanna Markkanen

Ratkaisukeskeinen terapiakoulutus (postgraduate diploma solution focused therapy). 2016. UWE Bristol England / HPI Helsinki

Puheterapeutti (FM)

Terveydenhoitaja (AMK)

Työhistoria

Hanna on työskennellyt terveydenhoitajana äitiys- ja lastenneuvolassa ja tehnyt puheterapeutin työtä vuodesta 2010 lähtien. Hanna tekee myös puheterapeutin tutkimuksia ja työskentelee yhdessä monikulttuuristen perheiden kanssa.

Palvelut

Hanna tarjoaa yksittäisiä keskustelu- ja konsultaatioaikoja perheen sisäisiin, sekä lasten huoltoon ja hoitoon liittyvissä haasteissa.

Yhteystiedot

hannariitta.markkanen@gmail.com


Marjut Niemelä

Sosionomi (AMK), yhteisöpedagogi (AMK)

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja ratkaisukeskeinen psykoterapeuttiopiskelija (Lyhytterapiainstituutti) 

NLP -practitioner

Työhistoria

Marjut on työskennellyt vuodesta 2013 Narsistien uhrien tuki ry:ssä tuki- ja ohjaustyössä, sekä vapaaehtoistyön (vertaistukiryhmät ja vertaistukipuhelin) koordinoinnissa.

Tällä hetkellä Marjut tekee perhetyötä ja sosiaaliohjausta tehostetun lastensuojelun avopalveluissa yksityisellä puolella.

Marjutilla on kokemusta kuuden vuoden ajalta vertaistukiryhmien ohjaamisesta narsististen vanhempien aikuisille lapsille ja hän on kehittänyt aiheeseen myös toipumis- ja kasvuohjelmaa.

Kosketus narsismiin

Marjutilla on omakohtainen kokemus narsistisesta perhekuviosta ja sen vaikutuksista, sekä henkilökohtainen kasvu- ja kehitystarina.

Palvelut

Voit kysyä Marjutilta vapaita terapia-aikoja sähköpostitse.

Yhteystiedot

marjut.niemela7@gmail.com