”Kaikki narsistin rakkaussuhteet ovat täynnä syyllisiä ja syytettyjä, uhreja ja syntipukkeja. Ne toistavat edetessään samankaltaista kaavaa: palava rakkaus muuttuu vihamielisyydeksi ja koti taistelukentäksi jossa eletään onnen ja vihan rajua vuorovetoa.

Usein uhri kuvittelee, että tilanne muuttuu, jos hän saa poistettua pahat / huonot / järkyttävät jaksot. Näin ei kuitenkaan ole. Nämä kaksi puolta muodostavat narsistin kokonaisuutena, eikä ole mahdollista poistaa toista poistamatta kumpaakin.”

( ”Narsisti kodin valtiaana”, narsisminuhrientuki.fi )

Tunnista ongelma ja hae apua

”Jatkuva varuillaan olo, narsistin lukeminen, tulkitseminen sekä omien sanomisten varominen kuluttaa narsistin lähellä olevaa.

Monet narsistin kanssa lähisuhteessa olleet ovat kuvanneet kärsivänsä kodin ahdistavasta ilmapiiristä ja saavansa siitä vakavia fyysisiä oireita. Tavallisia oireita ovat: vatsakipu, unettomuus, päänsärky, ahdistus, lihaskivut, sydän- ja rytmihäiriötuntemukset, oksentelu, sekä masennus.” (em.)

Kirjailija, FM, Brita Jokinen kehoittaa ”Narsisti keskellämme” -teoksessaan tunnistamaan ongelman, puhumaan asiasta ulkopuolisille, asettamaan rajat ja lopulta irtisanoutumaan, ellei taisteluun narsistia vastaan ole voimia.

Hanki tietoa

Ongelman tunnistamisessa suosittelemme hankkimaan mahdollisimman paljon tietoa narsismista ja persoonallisuushäiriöistä. Kun ymmärtää narsismia ilmiönä ja narsistista persoonallisuushäiriötä, sekä narsismin vaikutuksia lähisuhteisiin ymmärtää myös paremmin sitä mitä on itse käynyt läpi ja miksi. Näin epätietoisuus ja turhautuneisuus, sekä absurdeiltakin tuntuneet kokemukset ja tapahtumat voivat saada nimen ja/tai selityksen.

Tietoa löytyy hyvin pelkästään googlettamalla ja narsismia käsittelevät kirjat antavat yleensä hyvin pian tunteen siitä, onko kokemuksessasi kyse narsismista tai siihen liittyvistä piirteistä.

Apua vertaistukiryhmistä

Narsismin uhrien tuki ry:n tarjoamat maksuttomat vertaistukiryhmät ovat paikka, jossa samaa kokeneet voivat keskustella avoimesti ja luottamuksellisesti ajatuksistaan ja kokemuksistaan.

Vertaistukiryhmien ohjaajat ovat yhdistyksen jäseniä, joilla on tietoa narsismista, sekä omakohtaista kokemusta narsistisen ihmisen kohtaamisesta.

Tietoa vertaistukiryhmistä löydät täältä!

Keskustele läheisesi kanssa

Jos huomaat läheisessäsi vahvoja narsistisia piirteitä, jotka vaikuttavat olevan syynä arjen jatkuviin vaikeuksiin ja ristiriitoihin on suositeltavaa pyrkiä ensin keskustelemaan avoimesti ajatuksistaan läheisen kanssa.

Arjen haasteet voi tuoda keskusteluun oman kokemuksen kautta kertomalla ajatuksistaan ja tunteistaan, ei pelkästään syyttämällä toista tai osoittamalla toisen virheitä ja epäonnistumisia. Narsisti vastaa syytöksiin tavallisesti hyökkäämällä ja syyttämällä kaikesta sitä, joka ottaa ongelmat esiin.

Puhu ystäville ja sukulaisille

Älä jää vaikeiden asioiden kanssa yksin.

Jos keskustelu narsistisen läheisen kanssa ei etene tai pyörii jatkuvasti samaa kehää on tärkeä puhua asiasta seuraavaksi omille hyville ja luotetuille ystäville ja/tai sukulaisille.

Ongelmista puhuessa on tärkeä tiedostaa, ettei väheksyvää tai mitätöivää kohtelua tarvitse pyrkiä sietämään. Puhu sellaiselle, jonka tunnet kuuntelevan ja haluavan aidosti ymmärtää mitä olet kokenut ja millaisia asioita ja tunteita käyt läpi juuri nyt.

Ystäville puhumisen lisäksi ammattiapu voi olla myös suositeltavaa, jottei ystävyyssuhteet kuormitu liikaa.

Hae ammattiapua

Hae ammattiapua ja terapiaa jos sinulla on tunne, että haluat käsitellä asiaa turvallisessa ja rauhallisessa ympäristössä ulkopuolisen, puolueettoman ammattilaisen kanssa.

Jokaisella on oikeus saada apua ja tukea, jossa tulee aidosti kuulluksi ja ymmärretyksi.

Terapeutin oma kokemus narsismista on suureksi hyödyksi. Ammattilainenkaan ei voi täysin ymmärtää mistä on kysymys, ellei hän itse ole kokenut samaa. Ammattilaisen oman kokemuksen puuttuminen narsismi-ilmiöön liittyen ei kuitenkaan ole este hyvän avun saamiselle.

Narsismi.infon psykoterapia/terapiakoulutettujen, laillistettujen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tarjoamista palveluista löydät tietoa täältä.

Ota etäisyyttä

Narsistin lähellä / narsistisessa lähisuhteessa on usein hyvin haastavaa kuulla tai kyetä tunnistamaan selkeästi omia tarpeita.

Etäisyyden ottaminen narsistista on suositeltavaa, jotta kuulee ja ymmärtää paremmin omia ajatuksia, sekä tunteita.

Taistelu narsistia vastaan voi olla täysin hyödytöntä ja viedä kaiken energian. Ihmissuhteeseen tai työpaikkaan, jossa vaikeuksien aiheuttajana on narsisti, ei ole suositeltavaa jäädä, jos lukuisat yhdessä käydyt keskustelut eivät ole tuottaneet toivottua hyvää tulosta.

Voimme muuttaa vain itseämme

Emme voi muuttaa toisia ihmisiä, vaikka kuinka toivoisimme. Muutos vaatii ymmärrystä nykytilanteesta, omasta itsestä ja myös motivaatiota pyrkiä kohti uudenlaista tapaa olla ja elää.

Läheisen ollessa vahvasti narsistinen, keinot ihmissuhteen parantamiseksi hänen kanssaan ovat valitettavasti hyvin rajalliset. Jos voi vastata rehellisesti itselleen kyllä, kysymykseen: olenko yrittänyt kaikkeni? -on aika lähteä.

Terve itsekkyys, sekä omien rajojen nimeäminen ja rajoista kiinni pitäminen suojaavat narsistiselta kohtelulta ja hyväksikäytöltä. Ilman rajoja voi ajautua kerta toisensa jälkeen aina uudestaan ja uudestaan huonoihin ihmissuhteisiin.

Narsistinen persoonallisuushäiriö aiheuttaa ihmiselle sisäistä tyhjyyttä ja huonoa itsetuntoa. Narsisti kaipaa muilta loputonta huomiota ja suurieleistä rakkautta, mutta ei pysty itse sitä muille antamaan.

Narsistin kokemaa tyhjyyttä ja suuren suurta rakkauden, sekä ihailun tarvetta ei pysty lopulta täyttämään kukaan muu, kuin hän itse. Muuttaakseen ajatteluaan ja toimintaansa narsistin olisi ensin osattava nähdä puutteet, jotka tarvitsevat kipeästi korjausta. Tämän narsistinen persoonallisuushäiriö tavallisesti estää toteutumasta.

Sinä ja hyvinvointisi ovat pääosassa. Jotta pystyt huolehtimaan muista, on sinun ensin pidettävä huolta itsestäsi.


Lähteet:

Jokinen Brita. Kiusaaja Keskellämme. 2012. Minerva kustannus.

”Narsisti kodin valtiaana”, <narsistienuhrientuki.fi/narsistikodinvaltiaana/> 30.10.2015.