Pystytkö vastaanottamaan kritiikkiä ja rakentavaa palautetta ilman, että ajattelet syyn olevan aina kaikissa muissa, kuin sinussa? Pohditko usein omaa osuuttasi ongelmien syntyyn ja niiden kehittymiseen?

On tyypillistä, että narsisti oikeuttaa itselleen kaikki tekonsa. Narsisti syyttää tavallisesti muita teoistaan, olipa kyse sitten pienistä tai suurista tapahtumista tai asioista. Tätä ilmiötä kutsutaan narsistiseksi peilaamiseksi.

Narsistinen persoonallisuushäiriö estää tunnistamasta ja näkemästä omaa toimintaa ja toiminnan seurauksia niin itselle, kuin muille. Narsistin itsereflektiokyky on siis hyvin heikko tai loistaa täysin poissaolollaan. Tämän vuoksi epäily narsistisesta persoonallisuushäiriöstä itsen kohdalla on yleensä turhaa.

On kuitenkin hyvin yleistä, että narsistin kanssa lähisuhteessa oleva pohtii omaa mahdollista narsismiaan narsistisen henkilön yleisesti käyttämän syyllistämisen, sekä manipuloinnin vuoksi.

Kyky tuntea empatiaa

  • Pystytkö asettumaan aidosti sinulle läheisen ja tärkeän ihmisen asemaan ja kuvittelemaan miltä hänestä tuntuu esimerkiksi silloin, jos hän on sairastunut tai menettänyt jonkun hänelle rakkaan ihmisen?
  • Pystytkö aidosti myötäelämään läheisen ihmisen surussa tai menetyksessä?
  • Itkettääkö sinua joskus, kun näet sinulle tutun ihmisen itkevän tai voivan hyvin pahoin?
  • Oletko tuntenut aitoa iloa jos joku sinulle tärkeä ihminen on onnistunut jossain hänelle merkittävässä asiassa?

Jos vastasit edellisiin kyllä, sinulla on kyky tuntea empatiaa ja pystyt asettumaan muiden ihmisten asemaan.

Narsistisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivällä ihmisellä empatiataidot ovat tutkitusti puutteelliset tai ne voivat puuttua kokonaan, tämä näkyy usein narsistin toiminnassa myös hänen omia lapsiaankin kohtaan. Tutkimuksissa on myös todettu, että vaikka narsisti tuntisikin empatiaa hän valitsee jättää sen käyttämättä.

Empatiakyvyn ollessa puutteellinen ihminen toimii itsekkäästi, vain omaa etuaan ja parastaan ajaen.

Tunteiden näytelmä

Narsistinen persoonallisuushäiriö ei vaikuta ihmisen älykkyyteen, vaikka sosiaaliset-/ ja tunnetaidot ovatkin vähäisiä tai hyvin pinnallisia.

Narsisti tietää yleensä kuinka toimia, jotta käyttäytymisen katsottaisiin olevan ihailtavaa, hyväksyttävää ja normaalia.

Narsisti oppii muilta miten empatiaa vaativissa tilanteissa on hyvä toimia ja sanoa. Tunnekokemus on silti hyvin erilainen (puutteellinen/vajaa), kuin aidosti empatiaa tuntevan.

Sanotaan, että terapiasta voi olla vain haittaa, koska narsisti oppii terapiasta lisää manipulointikeinoja, ymmärrettyään kuinka hänen odotetaan suhtautuvan ja kohtelevan muita ihmisiä.

He väittävät minua narsistiksi

Jos useat, siis useat läheisesi toistuvasti, pitkällä aikavälillä, kertovat sinulle, että sinussa on narsistisia piirteitä on ne hyvä ottaa vakavasti.

On rohkeaa osata ottaa vastaan ikävältäkin tuntuvaa palautetta ja pysähtyä hetkeksi pohtimaan mistä kommentit johtuvat? Miksi kuulen niitä toistuvasti ja mistä voisin saada selville onko kommenteissa todella perää?

Läheisten sanojen ohittamisen sijaan on hyödyllistä kysyä häneltä, sekä itseltä, miksi hän ajattelee sinusta niin? Mikä tekemisissäsi ja sanomisissasi on ollut mahdollisesti niin loukkaavaa, että hän kutsuu sinua narsistiksi?

Miten hän toivoisi sinun toimivan vastaisuudessa? Miten sinä taas toivoisit hänen toimivan tulevaisuudessa? Miten hän voisi auttaa sinua onnistumaan ja miten sinä voisit auttaa häntä? Ovatko toiveenne sellaisia, joita toteuttamalla teidän ei tarvitsisi unohtaa omia tarpeita ja toiveita?

Vaikka läheisesi väittämät sinusta tuntuisivatkin erittäin epätodellisilta, voi kuitenkin yrittää kokeilla toisenlaista tapaa toimia ja katsoa mitä sen jälkeen tapahtuu.

Läheisesi ollessa otettu esimerkiksi huomaavaisuudestasi tai ystävällisyydestäsi voi se vaikuttaa omaankin elämääsi positiivisesti. Jos antaa, voi saada takaisinkin. Jos vain ottaa,  seuraukset itselle ja omiin tärkeisiinkin ihmissuhteisiin ovat lopulta hyvin negatiiviset.

Oletko onnistunut enemmän säilyttämään ihmissuhteitasi vai menettämään niitä? Tapa jolla olet toiminut on tuonut sinut tähän. Halutessasi parantaa ja nauttia ihmissuhteistasi, kuuntele mitä läheisilläsi on sinusta sanottavaa ja ota huonolta tuntuva palaute vastaan sillä mielin, että tässä asiassa voit vielä kehittyä ja oppia. Älä turhaan häpeä, kukaan ei ole mestari kaikessa.

Terapia on hyvä apu uudenlaisen, itseä ja omia ihmissuhteita parantavan käyttäytymisen ja ajattelumallin harjoittelemiseen, sekä omaksumiseen. Älä epäröi hakea itsellesi ammattiapua, sinulla on oikeus siihen.

Katso Narsismi.info sivuille listattuja narsismi-testejä täältä! Ne antavat hyvää suuntaa omasta ja läheisesi ajattelutavasta, sekä persoonatyypistä.


Lähteet:

After narcissist abuse- verkkosivut, ”Characteristics of a Victim of a Narcissistic Abuser”, 30.5.2016.

Narsismin uhrien tuki ry:n verkkosivut, ”Narsistin moraalikäsitys ja omatunto”, 30.5.2016.

Psychology today-verkkolehti, ”Six sure signs of narcissism”, 30.5.2016.

Stenberg J-H. Persoonallisuushäiriöt koulutusmateriaali. Psykoterapiakeskus Vastaamo. 12.3.2016.