Perheessä tapahtuvan väkivallan (fyysisen, henkisen, seksuaalisen, taloudellisen yms.) puheeksi ottaminen väkivaltaa tekevän kumppanin kanssa voi olla hyvin pelottavaa ja ahdistavaa. Asia on kuitenkin tärkeä ottaa puheeksi, jotta väkivallan tekijä saa kuulla miten hänen toimintansa vaikuttaa häntä lähellä eläviin ihmisiin.

Väkivallan tekijää on vastuutettava hakemaan apua väkivaltaisuuteensa, sekä siihen johtaneihin syihin. Väkivaltaa ei koskaan tule lakaista maton alle tai selitellä tekijän väsymyksellä, stressillä tai muilla tekijöillä.

Väkivallan uhrin ei myöskään pidä syyllistää itseään huonosta kohtelusta, jota on saanut osakseen. Väkivallan ohittaminen tai siihen johtaneiden syiden selittely, sekä uhrin syyllistyminen/syyllistäminen eivät lopeta väkivaltaa, vaan voivat vain pahentaa sen ilmenemistä.

Mitä aikaisemmin väkivaltaan puututaan, sitä paremmin voidaan vaikuttaa sen päättymiseen.

Niin kuin aina väkivaltatapauksissa, tulee väkivallasta puhua suoraan, sen oikeilla nimillä. Henkistä väkivaltaa ja/tai psykologista kontrollia käyttävälle vanhemmalle tulee rauhallisesti kertoa kuinka haitallista hänen toimintansa on.

Tutkimus narsististen ihmisten kyvystä itsereflektioon (oman toiminnan rehelliseen tarkasteluun ja arviontiin) viittaa selvästi normaalista poikkeavaan toimintaan. Narsistin harjoittamaa väkivaltaa kannattaa avata hänelle hänen itsensä kautta, jotta hän pystyisi paremmin ymmärtämään ja ottamaan asiaa vastaan. Näin asiaa käsitellään narsistisen ihmisen omien haittojen kautta, ei toisten, mikä voi olla narsistiselle ihmiselle helpompaa käsitellä ja ymmärtää.

Kun toimit ja sanot lapsellesi noin, lapsi voi alkaa alkaa pelkäämään sinua ja kokemaan ahdistusta ja hänen välittäminen sinua kohtaan voi vähentyä huomattavasti.

Narsistisen vanhemman suoranaista syyttelyä ja haukkumista on hyvä välttää. Näin voidaan välttyä narsismin aiheuttamalta välittömältä puolustusreaktiolta, joka on toisen syyttely  ja oman toiminnan puolustaminen.

Asioista on hyvä puhua asioina. Ota faktat esille ja pyri jättämään tunteitasi kuvaavat sanat pois.

Pyri kertomaan narsistiselle vanhemmalle henkisestä väkivallasta ja sen vaikutuksista lapseen mahdollisimman neutraalisti ja rauhallisesti. Varaudu kuitenkin vastaanottamaan vihaa ja suuttumusta, sekä asian kieltämistä ja sekä mahdollista peilaamista (saat itse syytöksiä väkivallasta).

Vältä parhaasi mukaan provosoitumasta ja poistu paikalta heti, jos sinua uhkaillaan, jos sinua pelottaa tai jos tunnet olevasi vaarassa. Kerro keskustelevasi asiasta vain, jos tilanne pysyy rauhallisena.

Jos huomaat, ettei aikuinen ole kykeneväinen ottamaan informaatiota vastaan hae apua ulkopuolisilta, kunnallisilta ja yksityisiltä tahoilta.

Muista, että sinulla on rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa toisten ajattelu ja toimintatapaan. Emme voi muuttaa kenenkään muun ajattelu, toiminta tai reaktiotapaa, kuin itsemme. Vaikeissa tapauksissa ja varsinkin, jos omat voimat ja tieto taito ei tunnu riittävän asian käsittelemiseen tai selvittämiseen on aina suositeltavaa pyytää apua ulkopuolisilta, sekä ammattiauttajilta.


Lisää tietoa perheväkivallasta/auttavia tahoja

https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/vakivallan-ehkaisy/lahisuhdevakivalta

https://mieli.fi/fi/mielenterveys/vaikeat-el%C3%A4m%C3%A4ntilanteet/v%C3%A4kivalta/v%C3%A4kivalta-tuo-pelon-perheeseen

https://evl.fi/apua-ja-tukea/ihmissuhteet/perhevakivalta