Työssäni psykiatrisena sairaanhoitajana ja terapeuttina olen huomannut ihmisten kuvaavan narsistisia piirteitä sisältävää ihmissuhdetta jopa hyvin identtisellä tavalla. Ihmiset kertovat kokemuksistaan usein jopa täysin identtisin sanoin, vaikka he eivät olisi vielä keskustelleet asiasta samaa kokeneiden kanssa tai esimerkiksi lukeneet narsismia käsittelevää kirjallisuutta.

Alla olevat kysymykset pohjautuvat työssä saamiini kokemuksiin, sekä narsismia käsittelevään tieto/- ja omaelämäkerralliseen kirjallisuuteen.

Oletko lähisuhteessa narsistin kanssa?

 • Oliko ihmissuhteenne alku hurmoksellisen täydellinen? Tunsitko löytäneesi sielunkumppanin, joka kehui ja ylisti, kunnes kaikki kääntyikin täysin päälaelleen?
 • Vallitseeko hänen lähellään epävakaa ja tukahduttava ilmapiiri, jossa pitää olla jatkuvasti ”varpasillaan”, ettei hän silmittömästi suuttuisi tai räjähtäisi?
 • Joudutko varomaan sanojasi ja miettimään jatkuvasti toimintaasi, jotta hän ei tulkitsisi sinua väärin tai loukkaantuisi?
 • Syyllistääkö hän sinua omista teoistaan?
 • Onko hän kykenemätön ottamaan vastuuta omista teoista ja pyytämään aidosti anteeksi virheitään?
 • Toistaako hän haitallista toimintaansa (ei opi virheistä)?
 • Onko hänen vaikea, jopa mahdoton käyttäytyminen jatkunut jo vuosia tai aikaisemmissakin ihmissuhteissa?
 • Pyrkiikö hän kontrolloimaan ja vahtimaan sairaalloisesti kaikkea tekemistäsi?
 • Onko hän sairaalloisen mustasukkainen, mutta vaatii omaa tilaa ja aikaa huomattavasti enemmän, kuin sallii läheisilleen?
 • Käyttäytyykö hän välillä kuin pieni lapsi, erityisesti jos ei saa tahtoaan periksi tai saadessaan kriittistä/rakentavaa palautetta?
 • Puhuuko hän ”mustan valkoiseksi” ja valehtelee patologisesti (sairaalloisesti)?
 • Koetko jatkuvaa riittämättömyyden tunnetta hänen seurassa?
 • Oletko kyseenalaistanut viime aikoina omaa mielenterveyttäsi ja epäillyt kaikkea ympärilläsi tapahtunutta?
 • Onko hän kehoittanut sinua menemään hoitoon, mutta ei koe itse tarvitsevansa apua millään tapaa?

Jos vastasit kaikkiin kysymyksiin kyllä, on mahdollista, että lähisuhteesi sisältää narsistisia piirteitä. Nyt voi olla hyvä aika pysähtyä ja tarkastella haasteita tuovaa ihmissuhdetta, sekä omaa itseä tarkemmin ja syvällisemmin.

Keskustele, hanki tietoa, älä jää yksin

Narsismi estää näkemästä omaa toimintaa rehellisesti ja sen vuoksi narsistisen ihmisen kyky sopeutua joustaviin ja tasavertaisiin ihmissuhteisiin voi olla hyvin vaikeaa tai mahdotonta.

Keskustele ajatuksistasi ja tunteistasi ensin hänen kanssaan. Jos keskustelu kiertää kehää ja toimivaa vuorovaikutusta tai aitoa yhteyttä toiseen ei tunnu syntyvän käänny luotettavan ystävän puoleen.

Hanki tietoa narsismia käsittelevästä kirjallisuudesta ja käy vertaistukiryhmissä. Narsismin uhrien tuki ry:n vertaistukiryhmistä löydät lisää tietoa täältä!

Älä jää yksin ajatustesi ja tunteidesi kanssa. Hae rohkeasti apua ja tukea lähisuhteessa kohtaamiisi ongelmiin.

Ammattilaisten tarjoama apu / terapia on suositeltavaa viimeistään aina silloin jos tunnet, ettei omat voimavarat enää riitä arjessa jaksamiseen.

Muistathan, ettei sinun tarvitse odottaa avun hakemista liian kauan. Terapiaan voi hakeutua aina silloin, kun kokee tarvitsevansa tai haluavansa johonkin ongelmaan tai haasteeseen ulkopuolisen, ammattilaisen apua.

Ammattilaiselta voi kysyä suoraan hänen kokemustaan ja tietämystään narsismi-ilmiöön liittyen. Terapeutin oma kokemus on usein hyödyksi asiakkaalle, mutta ei välttämätöntä.

Terapia auttaa jäsentämään omia ajatuksia ja löytämään keinoja paremman tulevaisuuden saavuttamiseksi. Terapia on myös rakentava, turvallinen ja lämmin paikka keskustella narsistisen lähisuhteen aiheuttamista vaikeuksista.

Narsismi.infon psykoterapia/terapiakoulutettujen, laillistettujen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tarjoamista palveluista löydät tietoa täältä!

Ja lopuksi muistathan:

Kenenkään ei tarvitse tyytyä jatkuvaa huonoa oloa tuottavaan tai haitallisia narsistisia piirteitä sisältäviin lähisuhteisiin. Jokaisella on oikeus hyvään elämään.