Asiantuntijamme ovat narsismiin ja lähisuhdeväkivaltaan perehtyneitä sosiaali- ja terveysalan psykoterapia/terapiakoulutettuja kokeneita ammattilaisia. Tarjoamme keskusteluapua ja terapiaa narsismia ja lähisuhdeväkivaltaa kokeneille pääkaupunkiseudulla, sekä etäyhteyksien avulla.


Jenni Kiviniemi

 • Ratkaisukeskeinen terapiakoulutus  (postgraduate diploma solution focused therapy). 2016. UWE Bristol England / HPI Helsinki.
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja. 2007. Lapin Ammattikorkeakoulu, Kemi.
 • Mindfulness ohjaaja -koulutuksessa. 01/2021-12/2021). Integrum Institute for cognitive therapies Finland®). Helsinki.
 • Licenced practitioner of NLP. 2013. NLP Akatemia, Espoo.
 • Yhteisöhoidon asiantuntija. 2010. Jyväskylän oppikeskus Oy, Jyväskylä.
 • Seksuaalineuvoja. 2009. Peräpohjolan opisto, Tornio.
Narsismi.info

Perustin Narsismi.infon terapiaopintojeni aikana. Apua hakevia narsismiin liittyvien ongelmien, sekä lähisuhdeväkivaltakokemusten vuoksi oli paljon. Monet kertoivat, ettei lähisuhdeväkivaltaa ja erityisesti narsismia tuntevia apua tarjoavia palveluja ollut riittävästi tarjolla. Myös mennyt henkilökohtainen kokemus vaikutti taustalla. Omakohtainen kokemus tuo työhöni aitoa sydämestä lähtevää halua auttaa ja tukea muita samankaltaisia kokemuksia kokeneita.

Tästä kaikesta syntyi v. 2020 myös esikoiskirjani Hyvästit narsistille, tervetuloa oma elämä  (Kirjapaja), joka tarjoaa tietoa narsismista, kokemustarinoita, sekä terapeuttisia keinoja vaikeista kokemuksista selviytymisen avuksi ja tueksi.

Työhistoria ja vapaaehtoistyö

Työskentelin psykiatrisena sairaanhoitajana, vastuuohjaajana ja ohjaajana avopuolen päihde- ja mielenterveyskuntoutustyössä Torniossa ja Espoossa yksityisellä sektorilla vuosien 2007-2017 välisenä aikana. Somaattisessa sairaanhoidossa olen työskennellyt kaksi vuotta.

Olen tehnyt yhteistyötä Narsismin uhrien tuki ry:n kanssa vuodesta 2014. Olemme pitäneet yhdessä mm. koulutus, luento ja keskustelutilaisuuksia ja olen ohjannut yhdistyksen vapaaehtoisia vertaistukiryhmien vetäjiä.

Henkilökohtainen kokemus narsismista lähisuhteessa tuo auttamistyöhöni tieto taitoa, jota ilman en uskoisi ymmärtäväni asiakkaitani yhtä syvällisesti.

Palvelut

Tarjoan terapeuttista keskusteluapua/ratkaisukeskeistä terapiaa narsistisen henkilön vaikutuspiirissä olleille ja lähisuhdeväkivaltaa kokeneille laillistetulla yksityisellä psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotollani Helsingissä, sekä etäyhteyden kautta. Lisäksi luennoin ja koulutan narsismi-ilmiöstä.

Yhteystiedot
 • jenni@kiviniemi.fi
Vastaanotto

Kutomo Business Park, Kutomotie 16, 00380 Helsinki


Tiina Koistinen

 • Integratiivinen yksilöpsykoterapeuttikoulutus aikuisille ja nuorille (koulutuksessa)
 • Lähiesimiestyön ammattitutkinto, 2019
 • Sosionomi (YAMK), 2017
 • Ylemmän erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (perheterapeutti), 2014
 • Sosionomi (AMK), 2003
Ammatilliset lisäkoulutukset

Koulutuspäiviä muun muassa väkivallasta, dialektisesta käyttäytymisterapiasta psykoterapiassa sekä vaativissa ja haasteellisissa asiakastilanteissa toimimisesta. Lisäksi ohjaajakoulutuksia kuten TRT (Teaching recovery techniques)- Traumatisoituneiden lasten ja nuorten ryhmäinterventioiden ohjaajakoulutus sekä Lasten ja aikuisten ero-ohjaajakoulutukset Kasper sekä Vanhemman neuvo.

Kosketus narsismiin

Erityisesti työ on lisännyt ymmärrystä narsistisista piirteistä ja käyttäytymisestä, sekä luonut tarttumapintaa tarkastella ilmiötä ja sen vaikutuksia eri näkökulmista. Kokemusta on kokijoiden kanssa työskentelystä, mutta lisäksi myös henkilöiden kanssa, joilla esiintyy narsististen piirteiden korostumista ja itsekeskeistä, ympäristöstä piittaamatonta käyttäytymistä.

Narsismi on enemmän kuin vain epäterve ihmissuhde. Vallankäytön ja kontrolloinnin vastakohtana narsismi tarjoaa myös mahdollisuuden asettaa rajoja ja luoda tervettä itsearvostusta.

Työhistoria

Terapeuttinen asiakastyö lähisuhdeväkivallan, psykiatrisen lastensuojelun sekä työterveyden parissa on värittänyt työhistoriaa reilut 10 vuotta. Ilmiöiden kuten aggressio ja manipulointi lisäksi työ on fokusoitunut masennus-ahdistuneisuustyyppiseen oireiluun, jossa taustalta löytyy usein jaksamisen ohessa myös perhedynamiikan haasteet.

Palvelut

Tiina tarjoaa psykoterapiaa sekä kriisiluontoista keskusteluapua kuormittavista elämäntilanteista selviämiseksi yksilöille ja perheille. Erityisosaaminen Tiinan palveluissa liittyy tekijätyöhön sekä lähisuhdeväkivaltaan, siitä selviämiseen sekä käyttäytymisen muuttamiseen.

Yhteystiedot
Vastaanotto

Keravalla Paasikivenkatu 1


Hanna Markkanen

 • Ratkaisukeskeinen terapiakoulutus (Postgraduate Diploma Solution Focused Therapy). 2016. UWE Bristol England / HPI Helsinki
 • Puheterapeutti (FM)
 • Terveydenhoitaja (AMK)
Työhistoria

Hanna on työskennellyt terveydenhoitajana äitiys- ja lastenneuvolassa ja tehnyt puheterapeutin työtä vuodesta 2010 lähtien. Hanna tekee myös puheterapeutin tutkimuksia ja työskentelee yhdessä monikulttuuristen perheiden kanssa.

Palvelut

Hanna tarjoaa yksittäisiä keskustelu- ja konsultaatioaikoja perheen sisäisiin, sekä lasten huoltoon ja hoitoon liittyvissä haasteissa.

Yhteystiedot
 • hannariitta.markkanen@gmail.com

Marjut Niemelä

 • Sosionomi (AMK), yhteisöpedagogi (AMK)
 • ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (Lyhytterapiainstituutti) 
 • ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (Lyhytterapiainstituutti) 
 • NLP -practitioner
Työhistoria

Marjut on työskennellyt vuodesta 2013 Narsistien uhrien tuki ry:ssä tuki- ja ohjaustyössä, sekä vapaaehtoistyön (vertaistukiryhmät ja vertaistukipuhelin) koordinoinnissa.

Tällä hetkellä Marjut tekee perhetyötä ja sosiaaliohjausta tehostetun lastensuojelun avopalveluissa yksityisellä puolella.

Marjutilla on kokemusta kuuden vuoden ajalta vertaistukiryhmien ohjaamisesta narsististen vanhempien aikuisille lapsille ja hän on kehittänyt aiheeseen myös toipumis- ja kasvuohjelmaa.

Kosketus narsismiin

Marjutilla on omakohtainen kokemus narsistisesta perhekuviosta ja sen vaikutuksista, sekä henkilökohtainen kasvu- ja kehitystarina.

Palvelut

Voit kysyä Marjutilta vapaita terapia-aikoja sähköpostitse.

Yhteystiedot
 • marjut.niemela7@gmail.com