näyttää 1 tuloksen(tulokset)

Tunnista ja tue – Verkkokoulutus narsismista ja lähisuhdeväkivallasta, 13.9.2022

VERKKOKOULUTUKSEN SISÄLTÖ Lähisuhdeväkivalta ja narsismi kietoutuvat ilmiöinä usein yhteen, aiheuttaen epäterveitä ja moniongelmaisia ihmissuhteita. Nämä kaksi ilmiötä jättävät kokijoihinsa tavallisesti syviä vaurioita ja oikeanlaisen avun löytäminen voi joskus olla turhankin haastavaa. Narsismia ja väkivaltaa lähisuhteissaan kokeneet usein toivovat, että heidän tapaamillaan ammattilaisilla olisi perustason tietämys näistä ilmiöistä, jotta he voisivat kokea tulevansa kuulluksi ja saisivat …