Henkinen väkivalta -mitä se on?

Henkinen väkivalta kulkee selkeästi käsi kädessä narsismin kanssa

Henkinen väkivalta alkaa yleensä kuin varkain. Pitkälle edetessään henkistä väkivaltaa tekevä pyrkii kontrolloimaan ja hallitsemaan toisen kaikkea tekemisiä ja eristämään sosiaalisesti. Fyysistä väkivaltaa edeltää melkein poikkeuksetta henkinen väkivalta.

Henkinen väkivalta ja väkivallan pelko ahdistaa, lamauttaa, aiheuttaa stressiä ja fyysisiä oireita, sekä laskee mielialaa.

Henkinen väkivalta on vaikea tunnistaa ja vielä vaikeampi todistaa tapahtuneeksi. Mahdotonta se ei kuitenkaan ole.

Henkinen väkivalta satuttaa syvältä ja aiheuttaa vakavia haittoja. Henkinen väkivalta pitää osata tunnistaa ja siihen pitää osata myös reagoida. Kun ongelma saa nimen on mahdollista vetää rajat huonon kohtelun pysäyttämiseksi.

Jotta henkisen väkivallan aiheuttamista haitoista pääsee eroon on ehdottoman tärkeää päästä ensin pois tilanteesta, jossa on alttiina henkiselle väkivallalle. Henkisen väkivallan kokemukset tulee aina ottaa vakavasti, sekä kokijaa, että tekijää tulee auttaa tai ohjata avun piiriin.

Väkivallan oravanpyörä

”Monesti kun väkivallantekijä satuttaa kerran, hän katuu tekoaan, vannoo kenties rakkauttaan ja lupaa, ettei niin enää ikinä tapahdu. Näin voi joskus ollakin, mutta jos näin tapahtuu jälleen, ollaan väkivallan kehässä. Se merkitsee sitä, että suhteessa vuorottelevat hyvät hetket sekä väkivallan hetket. Hyvät hetket voivat saada uhrin uskomaan, että suhde on siinä pysymisen arvoinen. Kierre syvenee.

Väkivallan uhri voi alkaa miellyttämään kumppaniaan tai toimimaan niin, ettei tämä suuttuisi. Voi tuntua siltä, ettei uskalla enää olla oma itsensä tai on varottava kaikkea, mitä sanoo tai tekee, jotta toinen ei hermostu. Tämä voi tapahtua huomaamattakin.” (Mielenterveyden keskusliitto – Henkinen ja fyysinen väkivalta.)

Rakkaus ei poista väkivaltaa

Uusien ihmissuhteiden alku on yleensä aikaa, jossa pyritään näyttämään ja toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla, sekä ottamaan toinen osapuoli huomioon. Väkivaltaa kohdannut pyrkii usein puhumaan järkeä väkivallan tekijälle ja osoittamaan vielä enemmän rakkautta ja välittämistä. Tämä on turhaa.

Väkivaltaa ei voi lopettaa kukaan muu, kuin väkivallantekijä itse. Pystymme vaikuttamaan vain omaan toimintaamme. Jos ihminen ei itse tiedosta toimivansa haitallisesti ja väärin, syyttelee hän herkästi muita omista teoistaan eikä ymmärrä mitä on tehnyt väärin.

Rakkaus ei poista väkivaltaa. Rakkautta pitäisi ensisijaisesti kohdistaa itseensä ja pyrkiä olemaan terveesti itsekäs. Terveesti itsekäs tiedostaa omat rajansa ja sen, miten antaa itseään kohdeltavan.

Mitä tehdä jos kohtaa henkistä väkivaltaa?

Ratkaisukeskeisen ajattelutavan mukaan ongelmat eivät pidä päivänvalosta.

Väkivaltakokemuksista tulee aina puhua ääneen ja hakea itselle apua, sekä tukea. Tieto henkisen väkivallan määritelmistä ja väkivaltaan liittyvästä lainsäädännöstä olisi hyvä olla kaikkien tiedossa.  Henkinen väkivalta on rikos.

Tieto ei tässä tapauksessa lisää tuskaa, päinvastoin. Tieto auttaa ymmärtämään mistä on kyse ja miten kokemuksista voi toipua.

Henkinen väkivalta on yleensä pitkäkestoista, jonka vuoksi se murentaa väkivaltaa kokeneen itsetuntoa. Itsetunnon murentuessa väkivaltaa kokenut voi syyttää itseään tapahtuneesta, jolloin kokemuksista on vaikea puhua ja hakea apua. Väkivalta ei ole koskaan uhrin syy, vaikka olisi provosoinutkin toista.

Henkistä väkivaltaa kokenut kaipaa ennen kaikkea ymmärrystä ja sen, että hänet otetaan todesta ja häntä uskotaan. Kokemuksien vähättelyä tulee ehdottomasti välttää. Vähättely on väkivaltaa kokeneen nöyryyttämistä.


Henkisen väkivallan piirteitä

 • ”Nöyryyttävä kohtelu, kuten:
 • Syyttely
 • Arvostelu tai aliarvioiminen
 • Haukkuminen tai nimittely
 • Muuten loukkaaminen
 • Välinpitämätön kohtelu
 • Välinpitämättömyys väkivallan uhrin tunteita kohtaan.
 • Oikeuksiasi tasa-arvoiseen kohteluun ei kunnioiteta.
 • Hallintaan pyrkiminen, kuten:
 • Uhkailu, kiristäminen tai pelottelu. Perheessä puoliso voi esimerkiksi kohdella lapsianne ilkeästi saadakseen sinut tekemään asiat niin kuin haluaa. Henkinen väkivalta perheessä aiheuttaa vahinkoa myös lapsille.
 • Tarkkailu ja toiminnan rajoittaminen. Perheessä sinun esimerkiksi odotetaan olevan ”tilivelvollinen” menemisistäsi ja tekemisistäsi puolisollesi etkä saa itse päättää asioistasi.
 • Vaatimukset tai pakottaminen toimimaan kuten toinen haluaa esimerkiksi väkivallalla uhkaamalla.
 • Eristäminen, esimerkiksi ihmissuhteisiin vaikuttamalla tai niistä kieltämällä.”

(Suomen mielenterveysseuran nettisivut – Henkinen väkivalta satuttaa sisältäpäin.)


Pidä huolta itsestäsi ja lapsistasi

Henkisellä väkivallalla voi olla vakavia mielenterveydellisiä- ja fyysisiä seurauksia.

Lapsia tulee suojata kokemasta henkistä väkivaltaa sekä suojata näkemästä myös aikuisten välistä väkivallan käyttöä ja kokemista. Väkivallan kokeminen ja näkeminen vaikuttaa haitallisesti lapsen kasvuun, kehitykseen ja terveen minäkuvan muodostumiseen.

Jos tunnistat tai epäilet kokeneesi tai kokevasi tälläkin hetkellä henkistä väkivaltaa puhu ensimmäiseksi asiasta ääneen läheistesi ja ystäviesi kanssa.

Hae rohkeasti itsellesi myös ammattiapua, joka auttaa pääsemään yli vaikeista kokemuksista ja rakentamaan jälleen hyvää itsetuntoa ja luottoa omaan itseen.

Henkistä väkivaltaa on kokenut yllättävän moni, tästä syystä onkin hyvä tiedostaa, ettei ole yksin kokemuksien kanssa.

Narsismi.infon sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ovat perehtyneet auttamaan henkistä väkivaltaa kokeneita. ”Apua ja tukea” -kohdasta löydät terapeuttista keskusteluapua, verkkokursseja, sekä luentoja ja keskustelutilaisuuksia.

Olet lämpimästi tervetullut asiantuntevien ja vaikuttavien palveluidemme pariin!


Lähteet: Väestöliitto.fi / Henkinen väkivalta