Persoonallisuushäiriöiden määrä maamme väkilukuun suhteutettuna

”Persoonallisuushäiriöt ovat yleisiä ongelmia. Arvioiden mukaan 5–15 % aikuisista kärsii erilaisista persoonallisuushäiriöistä. Persoonallisuuden häiriöiden syntyyn vaikuttavat erilaiset perinnölliset ja sikiökautiset tekijät, samaistumiset vanhempien käytökseen ja erilaiset lapsuuden aikaiset kokemukset ja traumat.”

(”Persoonallisuushäiriöt”, Duodecim Terveyskirjasto, <www.terveyskirjasto.fi/persoonallisuushairiot/>2.11.2015)

Suomen väkilukuun suhteutettuna persoonallisuushäiriöistä kärsiviä, on yli 550000 henkilöä.

Diagnoosia ei kaikilla niillä henkilöillä ole, joilla persoonallisuushäiriö on. Miksi? Yksi syy on se, etteivät persoonallisuushäiriöistä kärsivät ihmiset koe häiriötä samalla tavalla, kuin esimerkiksi heitä lähellä elävät henkilöt.  Häiriö aiheuttaa sen, että kyky nähdä omaa toimintaansa ja sen seurauksia on puutteellinen.

 

Narsistisesta persoonallisuushäiriöstä

Narsistisen persoonallisuushäiriön osuuden väitetään olevan persoonallisuushäiriöistä vain alle 1%. Näistä n.50-80% on miehiä. Joidenkin väitteiden mukaan narsismia esiintyy paljon enemmän, kuin 1%.

”Narsistista itsetunnon säätelyn problematiikkaa liittyy käytännöllisesti katsoen kaikkiin persoonallisuushäiriöihin, psykodynaamisesta näkökulmasta rajatilatasoisiin häiriöihin”.

(Marttunen M, Eronen M, Henriksson M: Persoonallisuushäiriöt. Kirjassa: Lönnqvist J, Henriksson M, Marttunen M, Partonen, (s.532) T (toim.); Psykiatria, 11. painos, Kustannus Oy Duodecim, 2014.)

 

Miehillä enemmän narsistista persoonallisuushäiriötä, naisilla huomionhakuista

Eniten persoonallisuushäiriöitä esiintyy alimmissa sosiaaliryhmissä. Alkoholisteista ja vankilassa olevista yli  60%:lla on jokin persoonallisuushäiriö.

Narsistista ja epäsosiaalista persoonallisuushäiriötä esiintyy enemmän miehillä, kun taas naisilla persoonallisuushäiriöistä tavallisimmin esiintyviä ovat huomionhakuinen ja epävakaa persoonallisuushäiriö.

Koska häiriöt ovat yleisiä, n.10-15%:lla väestöstä, on hyvin mahdollista, että jokainen meistä tietää ja tuntee ainkain yhden henkilön, joka aiheuttaa hankaluuksia ihmissuhteissaan sekä muissa elämänsä osa-alueissa yhä uudestaan ja uudestaan, eikä tunnu millään oppivan virheistään.

Lähi-ihmissuhteissa persoonallisuushäiriöt ovat hyvin raskaaksi koettuja, voimia vieviä sekä kärsimyksiä ja traumoja aiheuttavia tekijöitä molemmille osapuolille.

 

Lähteet:

Marttunen M, Eronen M, Henriksson M: Persoonallisuushäiriöt. Kirjassa: Lönnqvist J, Henriksson M, Marttunen M, Partonen, T (toim.); Psykiatria, 11. painos, Kustannus Oy Duodecim, 2014.

”Persoonallisuushäiriöt”, Duodecim Terveyskirjasto, <www.terveyskirjasto.fi/persoonallisuushairiot/>2.11.2015