Persoonallisuushäiriöihin kuuluva tyypillinen käyttäytyminen

Persoonallisuushäiriöt ovat ihmisessä pitkään olleita, syvään juurtuneita malleja ja muotteja, jonka mukaan ihminen toimii hyvin joustamattomasti.

Persoonallisuushäiriöt aiheuttavat niistä kärsivissä henkilöissä ei-toivottua käyttäytymistä. Yleensä henkilö on alkanut käyttäytyä ns. ei sopivalla, vaikeuksia tuottavalla tavalla jo nuoruudesta asti.

Persoonallisuushäiriöt aiheuttavat haittoja erityisesti sosiaalisissa suhteissa (vuorovaikutus ja kanssakäyminen).

Persoonallisuushäiriöt aiheuttavat kärsimystä henkilöön itseensä (ei aina) sekä hänen ympärillä eläviin ja oleviin ihmisiin. Henkilö on voinut saada käyttäytymisestään vakaviakin seurauksia tai häntä on voitu usein huomauttaa niistä, mutta hän jatkaa silti itsepäisesti samaa haitallista toimintaa.

Lyhyt kuvaus voisi olla sekin, että henkilön käyttäytymien on yksinkertaisesti mahdotonta. Tällaisten henkilöiden kanssa on hankalaa, usein hyvin vaikeaa tulla toimeen.

Persoonallisuushäiriöt jaetaan kolmeen pääryhmään

Ryhmä A:han kuuluvat persoonallisuushäiriöt:

 • Epäluuloinen persoonallisuus
 • Eristäytyvä persoonallisuus
 • Psykoosipiirteinen persoonallisuus

Tällaisista häiriöstä kärsivät henkilöt ovat usein tietyllä tavalla outoja ja erikoisia.

Ryhmä B:hen kuuluvat persoonallisuushäiriöt:

 • Epäsosiaalinen persoonallisuus
 • Epävakaa persoonallisuus
 • Huomionhakuinen persoonallisuus
 • Muu persoonallisuushäiriö:

Muu persoonallisuushäiriö nimikettä käytetään, jos häiriö täyttää määritellyt persoonallisuushäiriön kriteerit, mutta mikään yllä olevista luokista ei sovi.

Muu persoonallisuushäiriö dianoosiin kuuluu:

 1. narsistinen persoonallisuus
 2. epäkypsä persoonallisuus
 3. passiivis-aggressiivinen persoonallisuus
 4. psykoneuroottinen persoonallisuus

Ryhmä B:ssä olevista häiriöistä kärsivät henkilöt ovat usein hyvin dramaattisia ja käytökseltään epävakaita sekä narsistityyppisiä, kylmiä ja itsekkäitä.

Ryhmä C:hen kuuluvat persoonallisuushäiriöt:

 • Estynyt persoonallisuus
 • Riippuvainen persoonallisuus
 • Pakko-oireinen persoonallisuus
 • Tarkemmin määrittelemätön persoonallisuus

Tällaisista häiriöistä kärsivät henkilöt ovat usein ahdistuneta ja pelokkaita.

Onko psykoterapiasta apua?

Jotta psykoterapiasta on apua, on ihmisen kyettävä olemaan rehellinen ja avoin.  On pystyttävä näkemään omaa toimintaansa, varsinkin jos se poikkeaa räikeästi kulttuurissamme vallitsevista hyväksytyistä normeista.

Usein persoonallisuushäiriöisen henkilön kanssa lähisuhteessa eläneet hyötyvät psykoterapiasta.

Persoonallisuushäiriöistä kärsivät henkilöt eivät välttämättä koe tarvitsevansa hoitoa tai pysty siihen sitoutumaan. Persoonallisuushäiriöitä on hyvin vaikea, jopa mahdotonta hoitaa, varsinkin narsismia ja psykopatiaa, ellei niihin viittaaviin varhaisiin oireisiin puututa jo ennen teini-ikää.

Voidaankin ajatella, että apua on hyödyllisempää tarjota persoonallisuushäiriöistä kärsivien henkilöiden kanssa lähisuhteessa/vaikutuspiirissä eläneille henkilöille, kuin itse persoonallisuushäiriöistä kärsiville, jos henkilö ei kykene tunnistamaan omaa käyttäytymistä persoonallisuushäiriöstä johtuen.

Apua on tarjolla meille kaikille, kunhan sen vain osaa ja haluaa ottaa vastaan.

Lähteet:

Marttunen M, Eronen M, Henriksson M: Persoonallisuushäiriöt. Kirjassa: Lönnqvist J, Henriksson M, Marttunen M, Partonen T (toim.); Psykiatria, 11. painos, Kustannus Oy Duodecim, 2014.

”Persoonallisuushäiriöt”, Duodecim Terveyskirjasto, <www.terveyskirjasto.fi/persoonallisuushairiot/> 2.11.2015

”Persoonallisuushäiriöt: luonnetta vai luonnevikaa?”, Terve.fi-nettisivusto, <terve.fi/luonnettavailuonnevikaa/, 3.11.2015