Narsismi.info

Tietoa, apua ja tukea.

Hyödyllisiä toimintatapoja persoonallisuushäiriöistä kärsivien läheisille

Keinoja ja keinottomuutta Jotta persoonallisuushäiriöstä kärsivien ja heidän perheenjäsenten ja rakkaiden elämä olisi helpompaa, on hyvä tietää mitkä toimintatavat ovat hyödyllisiä ja mitkä taas eivät. On hyvin tavallista että ihmiset, niin persoonallisuushäiriöistä kärsivät, kuin heidän lähellä elävät henkilöt toistavat samaa kaavaa keskusteluissaan sekä toiminnoissaan, eikä niillä ole saatu toivottua tulosta, helpotusta tai ratkaisuja hankaliin tilanteisiin.... Jatka lukemista

Kuinka yleisiä persoonallisuushäiriöt ovat?

Persoonallisuushäiriöiden määrä maamme väkilukuun suhteutettuna ”Persoonallisuushäiriöt ovat yleisiä ongelmia. Arvioiden mukaan 5–15 % aikuisista kärsii erilaisista persoonallisuushäiriöistä. Persoonallisuuden häiriöiden syntyyn vaikuttavat erilaiset perinnölliset ja sikiökautiset tekijät, samaistumiset vanhempien käytökseen ja erilaiset lapsuuden aikaiset kokemukset ja traumat.” (”Persoonallisuushäiriöt”, Duodecim Terveyskirjasto, <www.terveyskirjasto.fi/persoonallisuushairiot/>2.11.2015) Suomen väkilukuun suhteutettuna persoonallisuushäiriöistä kärsiviä, on yli 550000 henkilöä. Diagnoosia ei kaikilla niillä henkilöillä ole,... Jatka lukemista

Mitä persoonallisuushäiriöt ovat?

Persoonallisuushäiriöihin kuuluva tyypillinen käyttäytyminen Persoonallisuushäiriöt ovat ihmisessä pitkään olleita, syvään juurtuneita malleja ja muotteja, jonka mukaan ihminen toimii ja käyttäytyy hyvin joustamattomasti. Persoonallisuushäiriöt aiheuttavat niistä kärsivissä henkilöissä ei-toivottua käyttäytymistä. Yleensä henkilö on alkanut käyttäytyä ns. ei sopivalla ja hyvin hankalalla, vaikeuksia tuottavalla tavalla jo nuoruudesta asti. Persoonallisuushäiriöt aiheuttavat haittoja mm.ihmissuhteissa, muissa sosiaalisissa suhteissa sekä työelämässä.... Jatka lukemista