näyttää 3 tuloksen(tulokset)

Kymmenen hyödyllistä vinkkiä persoonallisuushäiriöistä kärsivien läheisille

Jotta persoonallisuushäiriöstä kärsivien ja heidän perheenjäsenten ja rakkaiden elämä olisi helpompaa, on hyvä tietää mitkä toimintatavat ovat hyödyllisiä ja mitkä taas eivät. On hyvin tavallista että ihmiset, niin persoonallisuushäiriöistä kärsivät, kuin heidän lähellä elävät henkilöt toistavat samaa kaavaa keskusteluissaan, sekä toiminnoissaan, eikä niillä ole saatu toivottua tulosta, helpotusta tai ratkaisuja. Usein nämä ihmiset kokevat suurta …

Kuinka yleisiä persoonallisuushäiriöt ovat?

Persoonallisuushäiriöiden määrä maamme väkilukuun suhteutettuna ”Persoonallisuushäiriöt ovat yleisiä ongelmia. Arvioiden mukaan 5–15 % aikuisista kärsii erilaisista persoonallisuushäiriöistä. Persoonallisuuden häiriöiden syntyyn vaikuttavat erilaiset perinnölliset ja sikiökautiset tekijät, samaistumiset vanhempien käytökseen ja erilaiset lapsuuden aikaiset kokemukset ja traumat.” (”Persoonallisuushäiriöt”, Duodecim Terveyskirjasto, <www.terveyskirjasto.fi/persoonallisuushairiot/>2.11.2015) Suomen väkilukuun suhteutettuna persoonallisuushäiriöistä kärsiviä, on yli 550000 henkilöä. Diagnoosia ei kaikilla niillä henkilöillä ole, …

Mitä persoonallisuushäiriöt ovat?

Persoonallisuushäiriöihin kuuluva tyypillinen käyttäytyminen Persoonallisuushäiriöt ovat ihmisessä pitkään olleita, syvään juurtuneita malleja ja muotteja, jonka mukaan ihminen toimii hyvin joustamattomasti. Persoonallisuushäiriöt aiheuttavat niistä kärsivissä henkilöissä ei-toivottua käyttäytymistä. Yleensä henkilö on alkanut käyttäytyä ns. ei sopivalla, vaikeuksia tuottavalla tavalla jo nuoruudesta asti. Persoonallisuushäiriöt aiheuttavat haittoja erityisesti sosiaalisissa suhteissa (vuorovaikutus ja kanssakäyminen). Persoonallisuushäiriöt aiheuttavat kärsimystä henkilöön itseensä …