Mistä narsistin tunnistaa ?

Hurmoksellinen ensitapaaminen

Hän osasi valita juuri oikeat sanat. Tiesi mitä minulle tuli sanoa ja miten. Kohteliaisuus ja charmi olivat täydellisen pehmeässä ja sulavassa tasapainossaan. Tunsin olevani turvassa. Tunsin olevani kotona hänen lähellään. Jälkikäteen ajatellen; miten saatoin olla niin tyhmä, että nappasin syötin niin helposti?

Ensitapaamisessa narsisti on yleensä hyvin hurmaava, charmikas, kohtelias sekä ystävällinen. Vaikka käyttäytyminen on sulavaa, puuttuu siitä kuitenkin aitous. Narsisti tietää yleensä sosiaalisten vuorovaikutustaitojen ihanteen. Puutteellisten tunnetaitojensa vuoksi täydellinen käytös on kuitenkin vain näytelmää, jonka tarkoitus on peittää naamion takana olevaa, jopa täysin mahdottomaksi koettua persoonaa.

Narsistin toiset kasvot ja luonteenpiirteet paljastuvat yleensä vasta jonkin ajan kuluttua ensitapaamisesta.  Tämä voi olla hyvin järkyttävää ja hämmentävää erityisesti narsistin kanssa lähi-ihmissuhteessa oleville henkilöille.

Monissa tapauksissa vasta kuukausien tai vuosien myötä narsistin lähellä ollut henkilö havahtuu vakaviin ja hyvin ongelmallisiin tilanteisiin, jotka ovat kehittyneet pikku hiljaa, kuin huomaamatta.

Narsistin käyttäytymistä kuvaavat seuraavat piirteet:

 • Röyhkeää, ylimielistä, toista alentavaa, äärimmäisen itsekästä, tunnekylmää käyttäytymistä.
 • Alentunut empatiakyky. (Kaikista läheisimpiäkin ihmisiä kohtaan).
 • Kyvyttömyys ottaa huomioon muiden tunteita.
 • Egosentrinen (lapsenomainen) ajattelu- ja toimintatapa.
 • Piirteet ovat jatkuneet vuosia ja toiminnassa on nähtävissä usein sama kaava.
 • Toistaa virheitään. Ei opi virheistään.
 • Kulttuurissamme vallitsevien hyvien arvojen vastaista röyhkeää ja julmaa käyttäytymistä, sekä ajattelutapaa.
 • Väkivaltaista käyttäytymistä läheisiä kohtaan (henkinen, fyysinen, seksuaalinen, taloudellisesti hyväksikyttävä ja/tai uskonnollinen väkivalta).
 • Epäävakaata-/, ennalta-arvaamatonta-/, impulsiivista, jopa skitsotyyppistäkin (harhakuvitelmia) käyttäytymistä ja ajattelua.
 • Toista julmasti hyväksikäyttävä, laskelmoiva ja korostuneesti aina omaa etua ajava tapa toimia ihmissuhteissa ja sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa.

Manipulointi ja patologinen valehtelu kuuluvat osana narsistiseen käyttäytymiseen. Manipulointi tarkoittaa pyrkimystä muokata toisen henkilön ajatusmaailma omaa vastaavaksi ja omia tarpeita palvelevaksi. Absurdeilla, räikeillä ja häpeilemättömillä valheilla on oma osuutensa manipulonnin onnistumiseksi.

Toisen henkilön syyllistäminen omista virheistä ja teoista on hyvin yleinen toimintatapa narsistisesta persoonallisuushäriöstä kärsiville. Uskottava valehtelu ja maipulointi saa usein toisen henkilön kyseenalaistamaan omaa toimintaansa, vaikka siihen ei olisi oikeaa syytä.

Narsistisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivä ihminen tarvitsee ylenpalttisesti rakkautta, mutta ei  osaa itse antaa sitä muille.

Esimerkiksi anteeksipyynnön ja omien virheiden myöntämisen tarkoitus voi olla vain peliä, jolla saada asiat jälleen toimimaan henkilön oman tahdon mukaisesti.

Vaikea, jopa mahdoton piirre, jonka kanssa tulla toimeen

Narsistinen persoonallisuushäiriö aiheuttaa kokemusta, jossa ihmisen ajatukset omasta ylivertaisuudesta, mahtipontisuudesta, sekä suuruudesta menevät usein niin äärimmäisiksi, että henkilö voi kokea olevansa jopa lakien yläpuolella.

Omat teot tuntuvat narsistille täysin oikeutetuilta, olivatpa ne melkein mitä tahansa.  Raju ja vakuuttava verbaalinen vastahyökkäys on yksi narsistiseen käyttäytymiseen kuuluva luonnollinen tapa reagoida, jos hänen toimintaa kyseenalaistetaan.

Muille tällaisia piirteitä tai tekoja narsisti ei salli ja hän tuomitsee ne hyvin jyrkästi. Muut ovat yleensä tilivelvollisia narsistille, narsisti ei taas koe olevansa muille velkaa mitään.

Oman edun ajaminen

Muiden ihmisten häikäilemätön hyväksikäyttö voi jatkua niin kauan, kuin hyötyä riittää irtiotettavaksi.

Koska narsistinen persoonallisuushäiriö aiheuttaa ihmiselle empatiakyvyttömyyttä ei kumppanin, ystävän tai lapsen laiminlyönti ole yleensä enemmistön järjellä ymmärrettävissä.

Etsittäessä järkiperäistä syytä narsistiselle, aina ensisijassa hänen omaa etuaan ajavalle toiminnalle, voi seuraavasta lauseesta olla apua:

Kun ihmisen kyky tuntea empatiaa muita kohtaan on hyvin vähäinen, aiheuttaa se lapsenomaista toimintatapaa, jossa narsisti asettaa omat tunteensa ja tarpeensa aina etusijalle.

Kymmenen kysymystä narsismin tunnistamisen avuksi:

 1. Koitko tavatessanne olevasi täysin ainutlaatuinen ja erityisen tärkeä, kunnes kaikki kääntyikin täysin päälaelleen?
 2. Tuntuuko sinusta siltä, ettei henkilöllä ole minkäänlaista kykyä ottaa vastuuta teoistaan?
 3. Käyttäytyykö hän riitatilanteissa, kuin pieni lapsi?
 4. Onko hän kykenemätön pyytämään aidosti anteeksi omia virheitään?
 5. Oletko sinä aina syyllinen ja vastuussa hänen tekemistä teoista ja asioista?
 6. Onko sinun vaikea saada selitettyä asioita niin, että ne ymmärrettäisiin siten, miten suurin osa ihmisistä ne ymmärtäisi?
 7. Onko hänen vaikea, jopa mahdoton käyttäytyminen jatkunut vuosia?
 8. Pyrkiikö hän kontrolloimaan ja vahtimaan sairaalloisesti kaikkea tekemistäsi?
 9. Koetko jatkuvaa riittämättömyyden tunnetta hänen seurassaan?
 10. Oletko kyseenalaistanut viime aikoina omaa mielenterveyttäsi?

Jos vastasit kaikkiin kysymyksiin kyllä ja narsismista aiheutuvat haasteet vaikuttavat vielä tässä hetkessä haitallisesti hyvinvointiisi, on suositeltavaa hakea apua ja tukea.

Apua narsismia kokeneille tarjoaa mm.: Narsisten uhrien tuki ry ja Narsismi.infon perustaja Terapeuttinen keskusteluapu, Jenni Kiviniemi.


Youtube

Katso lisää: Mistä narsistin tunnistaa” -videolta, Narsismi.infon Youtube -kanavalla!

Lähteet:

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/Tietopankki/Diagnoosi-tietohaku/F60-69/F60/Pages/F608.aspx

http://www.narsistienuhrientuki.fi/tietoa/

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00407

http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/arkisto?p_p_id=Article_WAR_DL6_Articleportlet&p_p_action=1&p_p_state=maximized&viewType=viewArticle&tunnus=duo99552