Mistä narsistin tunnistaa ?

Äärimmäinen itsekkyys

Narsistinen persoonallisuushäiriö aiheuttaa ihmisessä äärimmäisen itsekästä, röyhkeää, sekä ylimielistä käyttäytymistä. Henkilön kyky tuntea empatiaa on hyvin puutteellinen, jopa lähimpänä olevia ihmisiä, puolisoa, lastaan tai vanhempaansa kohtaan.

Narsistisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivä ihminen tarvitsee ylenpalttisesti rakkautta, mutta ei  osaa itse antaa sitä muille.

Käyttäytyminen on kylmää, laskelmoivaa ja korostuneesti aina henkilön omaa etua ajavaa.

Esimerkiksi anteeksipyynnön ja omien virheiden myöntämisen tarkoitus voi olla vain peliä, jolla saada asiat jälleen toimimaan henkilön oman tahdon mukaisesti.

 

Hurmoksellinen ensitapaaminen

Ensitapaamisessa narsisti on yleensä hyvin hurmaava, charmikas, kohtelias sekä ystävällinen.

Narsistin toiset kasvot ja luonteenpiirteet paljastuvat yleensä vasta jonkin ajan kuluttua. Tämä voi olla hyvin järkyttävää ja hämmentävää erityisesti narsistin kanssa lähi-ihmissuhteessa oleville henkilöille.

Monissa tapauksissa vasta kuukausien tai vuosien myötä narsistin lähellä ollut henkilö havahtuu vakaviin ja ongelmallisiin tilanteisiin, mitkä ovat kehittyneet pikku hiljaa, melkein huomaamatta.

Manipulointi ja patologinen valehtelu kuuluvat osana narsistiseen käyttäytymiseen. Manipulointi tarkoittaa toisen henkilön ajatusmaailman muokkaamista omaa vastaavaksi ja omia tarpeita palvelevaksi. Räikeillä ja häpeilemättömillä valheilla on oma osuutensa manipulonnin onnistumiseksi.

Toisen henkilön syyllistäminen omista virheistä ja teoista on hyvin yleinen toimintatapa narsistisesta persoonallisuushäriöstä kärsiville. Uskottava valehtelu ja maipulointi saa usein toisen henkilön kyseenalaistamaan omaa toimintaansa, vaikka siihen ei olisi oikeaa syytä.

 

Vaikea, jopa mahdoton piirre, jonka kanssa tulla toimeen

Narsistinen persoonallisuushäiriö aiheuttaa kokemusta, jossa ihmisen ajatukset omasta ylivertaisuudesta, mahtipontisuudesta sekä suuruudesta menevät usein niin äärimmäisiksi, että henkilö voi kokea olevansa jopa kaikkien lakienkin yläpuolella.

Omat teot tuntuvat narsistille täysin oikeutetuilta, olivatpa ne melkein mitä tahansa.  Raju ja vakuuttava verbaalinen vastahyökkäys on yksi narsistiseen käyttäytymiseen kuuluva luonnollinen tapa reagoida, jos hänen toimiana kyseenalaistetaan.

Muille tällaisia piirteitä tai tekoja narsisti ei salli ja hän tuomitsee ne hyvin jyrkästi. Muut ovat yleensä tilivelvollisia narsistille, narsisti ei taas koe olevansa muille velkaa mitään.

 

Oman edun ajaminen

Muiden ihmisten häikäilemätön hyväksikäyttö voi jatkua niin kauan, kuin hyötyä riittää irtiotettavaksi.

Koska narsistinen persoonallisuushäiriö aiheuttaa ihmiselle empatiakyvyttömyyttä ei kumppanin, ystävän tai lapsen laiminlyönti ole yleensä enemmistön järjellä ymmärrettävissä.

Etsittäessä järkiperäistä syytä narsistiselle, aina ensisijassa hänen omaa etuaan ajavalle toiminnalle, voi seuraavasta lauseesta olla apua. Kun ihmisen kyky tuntea empatiaa muita kohtaan on hyvin vähäinen, aiheuttaa se lapsenomaista toimintatapaa, jossa narsisti asettaa omat tunteensa ja tarpeensa aina etusijalle.

Narsismin syntyjuuret ovat kaukana varhaislapsuuden puutteellisissa vuorovaikutussuhteissa. Koska häiriö on syntynyt jo ihmisen varhaisessa kehitysvaiheessa on sitä siksikin ammattiauttajien kuvaamana jopa täysin mahdotonta hoitaa.

 

Kysymyksiä narsismin tunnistamisen avuksi

  • Tuntuuko sinusta siltä, ettei henkilöllä ole minkäänlaista kykyä ottaa vastuuta teoistaan?
  • Onko sinun vaikea saada selitettyä asioita niin, että ne ymmärettäsiin siten miten suurin osa ihmisistä ne ymmärtäisi?
  • Oletko sinä aina syyllinen ja vastuussa toisen tekemistä teoista ja asioista?
  • Koitko tavatessanne olevasi täysin ainutlaatuinen ja erityisen tärkeä, kunnes kaikki kääntyikin täysin päälaelleen?
  • Koetko jatkuvaa riittämättömyyden tunnetta hänen seurassaan?
  • Oletko kyseenalaistanut viime aikoina omaa mielenterveyttäsi?

 

Jos vastasit kaikkiin kysymyksiin kyllä, on suositeltavaa hakea apua ja tukea.

Apua narsismia kokeneille tarjoaa mm.Narsisten uhrien tuki ry ja näiden sivujen luoja, Terapeuttinen keskusteluapu, Jenni Kiviniemi

 

Lähteet:

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/Tietopankki/Diagnoosi-tietohaku/F60-69/F60/Pages/F608.aspx

http://www.narsistienuhrientuki.fi/tietoa/

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00407

http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/arkisto?p_p_id=Article_WAR_DL6_Articleportlet&p_p_action=1&p_p_state=maximized&viewType=viewArticle&tunnus=duo99552